Available courses

PayPal

کالیبراسیون عمومی

کالیبراسیون عمومی

Course
PayPal

تشریح الزامات ایزو 9001:2015

تشریح الزامات ایزو 9001:2015

«سيستم» به معناي مجموعه اي از زيرسيستمها، فرآيندها، وظايف، فعاليتها...
Course
PayPal

کنترل کیفیت حین تولید

کنترل کیفیت حین تولید

پایش و اندازه‌گیری ویژگی‌‌های محصولات هر سازمانی از ابتدای ورود مو...
Course
PayPal

توانمند سازي فرآيندهاي توليدي با استفاده از تكنيكهاي آماري در Minitab

توانمند سازي فرآيندهاي توليدي با استفاده از تكنيكهاي آماري در Minitab

یکی از موثرترین راه ها برای کنترل کیفیت محصولات پیدا شده است روشهای...
Course
PayPal

مدیریت دیداری

مدیریت دیداری

- ساده سازی شغل افراد- افزایش ارتباط از طریق آسان سازی درک اطلاعا...
Course
PayPal

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

کلیه واکنشها و تصمیماتی که در برابر یک فرایند اتخاذ می شود بر اساس...
Course
PayPal

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

مدير برنامه ریز ي و کنترل توليد شعلي است در حوزه مديريت و صنايع که ...
Course
PayPal

(MBA) مدير ارشد كسب و كار

(MBA) مدير ارشد كسب و كار

مدير ارشد(اجرايي) كسب و كار از مشاغل حوزه خدمات، گروه امور مالي و ب...
Course
PayPal

مهندس صنایع و سیستم

مهندس صنایع و سیستم

مهندسي صنايع و سيستم شغلي در گروه شغلي صنعت , ابر حرفه مديريت صنايع...
Course
PayPal

کارشناس تضمین کیفیت

کارشناس تضمین کیفیت

شغلي است در حوزه مديريت و صنايع كه توانايي درك سيستم و عملكرد سيستم...
Course
PayPal

سرپرست انبار عمومی

سرپرست انبار عمومی

سرپرست انبار عمومي شغلي است در حوزه مديريت و صنايع که قادر به ارائ...
Course

آزمون سرپرست انبار عمومی

آزمون سرپرست انبار عمومی

Course

آزمون کارشناس تضمین کیفیت

آزمون کارشناس تضمین کیفیت

Course

آزمون مهندسی صنایع

آزمون مهندسی صنایع

Course

مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1

مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1

مدیریت تبلیغات و بازاریابی شغلی است که در آن مدیر بازایاب توان مدیر...
Course

بازارياب بيمه

بازارياب بيمه

بازارياب بيمه كسي است كه بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاريا...
Course

بازاریاب مطبوعاتی

بازاریاب مطبوعاتی

بازاریاب مطبوعاتی فردی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم عل...
Course

بيمه گر بيمه هاي بازرگاني

بيمه گر بيمه هاي بازرگاني

بيمه گر بيمه هاي بازرگاني كسي است كه بتواند از عهده تشخيص شريان اجت...
Course

رايانه كار حسابدار مالي

رايانه كار حسابدار مالي

ايجاد دوره مالي و دسترسي كاربران در حسابداري مكانيزه، بكارگيري كدين...
Course

حسابدار صنعتي مقدماتي

حسابدار صنعتي مقدماتي

حسابدار صنعتي مقدماتي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لاز...
Course

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم...
Course

مسئول دفتر

مسئول دفتر

Course

كاربر نرم افزار اداري

كاربر نرم افزار اداري

تربيت افراد جهت كار با سيستم هاي نرم افزار اداري در راستاي كار و شر...
Course

تندخوان

تندخوان

Course

بايگان

بايگان

بايگان امور اداري كسي است كه بتواند از عهده تشكيل پرونده هاي مختلف ...
Course

سرپرست دبيرخانه

سرپرست دبيرخانه

سرپرست دبيرخانه كسي است بتواند از عهده برنامه ريزي ’ تقسيم كار’ تام...
Course

کاربر رایانه

کاربر رایانه

تربيت افراد در سطح بالا جهت كاربري كامپيوتر در امور مربوط به ارتباط...
Course

حسابدار عمومي تكميلي

حسابدار عمومي تكميلي

حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم...
Course

حسابداری عمومی مقدماتی

حسابداری عمومی مقدماتی

Course
Guest access

مجوزهای آموزشی

مجوزهای آموزشی

Course