درس‌های موجود

PayPal

کالیبراسیون عمومی

کالیبراسیون عمومی

درس
PayPal

تشریح الزامات ایزو 9001:2015

تشریح الزامات ایزو 9001:2015

«سيستم» به معناي مجموعه اي از زيرسيستمها، فرآيندها، وظايف، فعاليتها...
درس
PayPal

کنترل کیفیت حین تولید

کنترل کیفیت حین تولید

پایش و اندازه‌گیری ویژگی‌‌های محصولات هر سازمانی از ابتدای ورود مو...
درس
PayPal

توانمند سازي فرآيندهاي توليدي با استفاده از تكنيكهاي آماري در Minitab

توانمند سازي فرآيندهاي توليدي با استفاده از تكنيكهاي آماري در Minitab

یکی از موثرترین راه ها برای کنترل کیفیت محصولات پیدا شده است روشهای...
درس
PayPal

مدیریت دیداری

مدیریت دیداری

- ساده سازی شغل افراد- افزایش ارتباط از طریق آسان سازی درک اطلاعا...
درس
PayPal

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

کلیه واکنشها و تصمیماتی که در برابر یک فرایند اتخاذ می شود بر اساس...
درس
PayPal

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

مدير برنامه ریز ي و کنترل توليد شعلي است در حوزه مديريت و صنايع که ...
درس
PayPal

(MBA) مدير ارشد كسب و كار

(MBA) مدير ارشد كسب و كار

مدير ارشد(اجرايي) كسب و كار از مشاغل حوزه خدمات، گروه امور مالي و ب...
درس
PayPal

مهندس صنایع و سیستم

مهندس صنایع و سیستم

مهندسي صنايع و سيستم شغلي در گروه شغلي صنعت , ابر حرفه مديريت صنايع...
درس
PayPal

کارشناس تضمین کیفیت

کارشناس تضمین کیفیت

شغلي است در حوزه مديريت و صنايع كه توانايي درك سيستم و عملكرد سيستم...
درس
PayPal

سرپرست انبار عمومی

سرپرست انبار عمومی

سرپرست انبار عمومي شغلي است در حوزه مديريت و صنايع که قادر به ارائ...
درس

آزمون سرپرست انبار عمومی

آزمون سرپرست انبار عمومی

درس

آزمون کارشناس تضمین کیفیت

آزمون کارشناس تضمین کیفیت

درس

آزمون مهندسی صنایع

آزمون مهندسی صنایع

درس

مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1

مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1

مدیریت تبلیغات و بازاریابی شغلی است که در آن مدیر بازایاب توان مدیر...
درس

بازارياب بيمه

بازارياب بيمه

بازارياب بيمه كسي است كه بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاريا...
درس

بازاریاب مطبوعاتی

بازاریاب مطبوعاتی

بازاریاب مطبوعاتی فردی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم عل...
درس

بيمه گر بيمه هاي بازرگاني

بيمه گر بيمه هاي بازرگاني

بيمه گر بيمه هاي بازرگاني كسي است كه بتواند از عهده تشخيص شريان اجت...
درس

رايانه كار حسابدار مالي

رايانه كار حسابدار مالي

ايجاد دوره مالي و دسترسي كاربران در حسابداري مكانيزه، بكارگيري كدين...
درس

حسابدار صنعتي مقدماتي

حسابدار صنعتي مقدماتي

حسابدار صنعتي مقدماتي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لاز...
درس

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم...
درس

مسئول دفتر

مسئول دفتر

درس

كاربر نرم افزار اداري

كاربر نرم افزار اداري

تربيت افراد جهت كار با سيستم هاي نرم افزار اداري در راستاي كار و شر...
درس

تندخوان

تندخوان

درس

بايگان

بايگان

بايگان امور اداري كسي است كه بتواند از عهده تشكيل پرونده هاي مختلف ...
درس

سرپرست دبيرخانه

سرپرست دبيرخانه

سرپرست دبيرخانه كسي است بتواند از عهده برنامه ريزي ’ تقسيم كار’ تام...
درس

کاربر رایانه

کاربر رایانه

تربيت افراد در سطح بالا جهت كاربري كامپيوتر در امور مربوط به ارتباط...
درس

حسابدار عمومي تكميلي

حسابدار عمومي تكميلي

حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم...
درس

حسابداری عمومی مقدماتی

حسابداری عمومی مقدماتی

درس
دسترسی مهمان

مجوزهای آموزشی

مجوزهای آموزشی

درس