درس‌های موجود

PayPal

تشریح الزامات ایزو 9001:2015

تشریح الزامات ایزو 9001:2015

«سيستم» به معناي مجموعه اي از زيرسيستمها، فرآيندها، وظايف، فعاليتها...
درس
PayPal

کنترل کیفیت حین تولید

کنترل کیفیت حین تولید

پایش و اندازه‌گیری ویژگی‌‌های محصولات هر سازمانی از ابتدای ورود مو...
درس
PayPal

توانمند سازي فرآيندهاي توليدي با استفاده از تكنيكهاي آماري در Minitab

توانمند سازي فرآيندهاي توليدي با استفاده از تكنيكهاي آماري در Minitab

یکی از موثرترین راه ها برای کنترل کیفیت محصولات پیدا شده است روشهای...
درس
PayPal

مدیریت دیداری

مدیریت دیداری

- ساده سازی شغل افراد- افزایش ارتباط از طریق آسان سازی درک اطلاعا...
درس
PayPal

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

کلیه واکنشها و تصمیماتی که در برابر یک فرایند اتخاذ می شود بر اساس...
درس
PayPal

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

مدير برنامه ریز ي و کنترل توليد شعلي است در حوزه مديريت و صنايع که ...
درس
PayPal

(MBA) مدير ارشد كسب و كار

(MBA) مدير ارشد كسب و كار

مدير ارشد(اجرايي) كسب و كار از مشاغل حوزه خدمات، گروه امور مالي و ب...
درس
PayPal

مهندس صنایع و سیستم

مهندس صنایع و سیستم

مهندسي صنايع و سيستم شغلي در گروه شغلي صنعت , ابر حرفه مديريت صنايع...
درس
PayPal

کارشناس تضمین کیفیت

کارشناس تضمین کیفیت

شغلي است در حوزه مديريت و صنايع كه توانايي درك سيستم و عملكرد سيستم...
درس
PayPal

سرپرست انبار عمومی

سرپرست انبار عمومی

سرپرست انبار عمومي شغلي است در حوزه مديريت و صنايع که قادر به ارائ...
درس

آزمون سرپرست انبار عمومی

آزمون سرپرست انبار عمومی

درس

آزمون کارشناس تضمین کیفیت

آزمون کارشناس تضمین کیفیت

درس

آزمون مهندسی صنایع

آزمون مهندسی صنایع

درس