درس‌های موجود

PayPal

تشریح الزامات ایزو 9001:2015

تشریح الزامات ایزو 9001:2015

«سيستم» به معناي مجموعه اي از زيرسيستمها، فرآيندها، وظايف، فعاليتها...
درس
PayPal

کنترل کیفیت حین تولید

کنترل کیفیت حین تولید

پایش و اندازه‌گیری ویژگی‌‌های محصولات هر سازمانی از ابتدای ورود مو...
درس

توانمند سازي فرآيندهاي توليدي با استفاده از تكنيكهاي آماري در Minitab

توانمند سازي فرآيندهاي توليدي با استفاده از تكنيكهاي آماري در Minitab

یکی از موثرترین راه ها برای کنترل کیفیت محصولات پیدا شده است روشهای...
درس
PayPal

مدیریت دیداری

مدیریت دیداری

- ساده سازی شغل افراد- افزایش ارتباط از طریق آسان سازی درک اطلاعا...
درس
PayPal

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

کلیه واکنشها و تصمیماتی که در برابر یک فرایند اتخاذ می شود بر اساس...
درس

مهندس صنایع و سیستم

مهندس صنایع و سیستم

مهندسي صنايع و سيستم شغلي در گروه شغلي صنعت , ابر حرفه مديريت صنايع...
درس

کارشناس تضمین کیفیت

کارشناس تضمین کیفیت

شغلي است در حوزه مديريت و صنايع كه توانايي درك سيستم و عملكرد سيستم...
درس
PayPal

سرپرست انبار عمومی

سرپرست انبار عمومی

سرپرست انبار عمومي شغلي است در حوزه مديريت و صنايع که قادر به ارائ...
درس